MBD

Obiekt: Salon samochodowy Mercedes-Benz
Lokalizacja: Wrocław, ul. Olsztyńska
Powierzchnia: 3100m2 
Zakres: projekt budowlany, wykonawczy, projekt wnętrz
Stan: realizacja 2019-2020r.

Zdjęcia: Duda - Cars S. A. https://duda-cars.pl