NPW

Obiekt: klatki schodowe oraz części wspólne w kompleksie trzech budynków wielorodzinnych "Nowa Papiernia"
Lokalizacja: ul. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
Inwestor: Vista Development Spółka z o.o.
Zakres: projekt wnętrz
Stan: realizacja 2014/2015

foto: Nowa Papiernia