VIW

Obiekt: hala warsztatowa wraz z przestrzenią usługowo-ekspozycyjną
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: 6300m2 
Zakres: projekt koncepcyjny
Stan: koncepcja 2019r.